Damen Naval

“MET ÉÉN DRUK OP DE KNOP WORDEN DE JUISTE MENSEN GEALARMEERD”

Damen Shipyards zet Nerve Centre in voor BHV oproepen door middel van voice- en tekstberichten.

Damen Naval heeft Nerve Centre® aangeschaft voor het genereren van BHV-oproepen op drie van haar Nederlandse locaties door middel van voice- en tekstberichten. Extra uitdaging in dit project was het verbeteren van de bereikbaarheid (en daarmee ook de veiligheid) van de medewerkers binnen in de schepen. Door een speciale uitbreiding zijn de medewerkers in de in aanbouw zijnde schepen zelfs onder het wateroppervlak bereikbaar.

WAAROM AANGESCHAFT
Damen Naval maakte gebruik van een piepersysteem dat ingezet werd voor BHV-oproepen. Dit systeem was dusdanig verouderd dat het niet goed meer functioneerde. In maart 2008 heeft Damen Naval daarom Nerve Centre aangeschaft. Qua functionaliteit deels vergelijkbaar met het vorige systeem, maar Nerve Centre biedt veel meer mogelijkheden. Medewerkers kunnen nu veel sneller opgeroepen worden, omdat alles ingedeeld is in groepen (bijvoorbeeld een groep BHV brandalarm). Bij alle groepen zijn bepaalde medewerkers ingedeeld, zodat met één druk op de knop de juiste mensen worden gealarmeerd. Zo kan Damen Naval dus in één keer één of meerdere groepen tegelijkertijd van informatie voorzien.

WEKELIJKSE TESTSESSIE
Damen Naval roept voornamelijk de BHV’ers op via Nerve Centre. Dat kan voor een klein ongeval zijn, maar ook voor een complex geval zoals een brand, een complete ontruiming of een bommelding. In die situaties worden de BHV’ers ingeschakeld om een locatie te ontruimen. Ook kunnen de beveiligingsmedewerkers de productieleiding van een locatie oproepen. Elke maandag houdt Damen Naval een testsessie met Nerve Centre. Er wordt dan een oproep verstuurd naar alle BHV groepen. Arnold van Sluijs, Health, Safety & Environment coördinator, vertelt hierover: “We hebben drie verschillende locaties onderverdeeld in meerdere BHV-groepen. Elke groep wordt apart opgeroepen. Vanaf de betreffende locatie roept de beveiliging de verschillende groepen op door een boodschap in te spreken. Dit wordt een keer herhaald en dan wordt er gevraagd om te bevestigen met een hekje. Vervolgens kijken we in het systeem van Nerve Centre hoe de respons is geweest en die is tot nu toe heel goed! Ook hebben we een testsessie gedaan waarbij we een aantal BHV’ers echt hebben opgeroepen en we hebben gezien dat ze dan ook daadwerkelijk in actie komen!”

Over Damen Naval: Damen Schelde Naval Shipbuilding (Damen Naval) is onderdeel van de Damen Shipyards Group. Het bedrijf heeft met meer dan 30 werven en gerelateerde bedrijven over de hele wereld een leidende positie in de modulaire scheepsbouw

Demo aanvragen