Bedrijfsomvang

10.000+

Locatie

Rotterdam

Branche

Ziekenhuis

Medewerkers goed voorbereiden
op een ramp of crisis

Steven Hofdom, Crisiscoördinator van het Erasmus MC, vertelt dat het traumacentrum de verplichting heeft om medewerkers goed voor te bereiden op een ramp of crisis. In de dagelijkse praktijk komen grootschalige ongevallen nauwelijks voor. Dit heeft vanzelfsprekend consequenties voor de vaardigheden en competenties van werknemers tijdens een dergelijke situatie. Daarom zocht men een aantal jaren geleden naar een systeem waarbij dit uitgebreid kan worden getest zodat medewerkers weten hoe ze moeten handelen in een noodsituatie. 

“Er wordt regelmatig geoefend”, aldus Steven Hofdom. “Elke maandag wordt het ZiROP-alarm getest en de verschillende afdelingen testen willekeurig zelf, om medewerkers ook scherp te houden. De organisatie wordt hiermee getoetst en je krijgt inzicht in de effectiviteit van de crisisorganisatie van het Erasmus MC.” 

Zoals al eerder gezegd is spoedeisende inzet van personeel in de zorg vaak letterlijk van levensbelang. Dit geldt voor de dagelijkse gang van zaken, maar ook voor incidenten en calamiteiten waar men vaak niet op berekend is en welke onverwachts kunnen optreden. 

Een voorbeeld hiervan is de inzet van Nerve Centre bij het chloorincident in Spijkenisse (mei 2014). Er moest snel een grote groep medewerkers worden opgeroepen om hulp te kunnen verlenen aan het grote aantal kinderen dat zou worden binnengebracht. En dat is gelukt! (Overigens bleek het in de praktijk gelukkig mee te vallen, maar in de eerste paniek was het mogelijk snel grote groepen personeel te mobiliseren). 

De komende jaren zal de toepassing van Nerve Centre nog verder worden uitgebreid. Bijvoorbeeld voor het oproepen van BHV kan Nerve Centre in de toekomst goed worden ingezet. 

Nerve Centre - Erasmus MC
Nerve Centre heeft absoluut de awareness van het ZiROP van medewerkers vergroot. Medewerkers zijn nu veel beter op de hoogte van wat hun taak is in geval van een calamiteit.”
Steven Hofdom
(voormalig) Crisiscoördinator van het Erasmus MC

Over Erasmus MC

Elke dag werkt Erasmus MC, medewerkers, vrijwilligers en studenten, met toewijding en passie aan alles waar het Erasmus MC voor staat. Zij werken aan veilige topzorg voor patiënten met complexe zorgvragen, zeldzame aandoeningen of acute zorgbehoeften. Ze werken aan onderscheidend toponderwijs dat ambitieuze, nieuwsgierige en getalenteerde studenten aanspreekt en dat aansluit bij de zorg- en gezondheidsvraagstukken van morgen. En ze werken aan internationaal toonaangevend wetenschappelijk toponderzoek dat ziekten en aandoeningen helpt te begrijpen, te voorspellen, te behandelen en te voorkomen. 

Het Erasmus MC kent, net als elk universitair medisch centrum, deze drie kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Valorisatie, het maatschappelijk of economisch benutten van kennis verkregen uit onderzoek, wordt algemeen beschouwd als een vierde kerntaak.

Vergelijkbare cases

Ook klaar om aan de slag te gaan?

Wil je weten hoe we jouw organisatie kunnen helpen bij cisiscommunicatie?

Plan een gratis demo