back to previous page

Automatic Entrance Gate

Wanneer er op het terrein van een industrieel bedrijf een grote brand woedt en het terrein is afgesloten met slagbomen en/of toegangspoorten is het mogelijk om, op het moment dat er door Nerve Center® een alarm wordt afgegeven naar de brandmeldcentrale de slagbomen en toegangspoorten op het terrein automatisch worden geopend. Dit voorkomt dat de brandweer bij aankomst onnodig lang moet wachten of in het ergste geval het terrein niet op kan. De schade door de brand wordt beperkt doordat de brandweer sneller ter plaatse kan zijn.

Klantcase Koninklijke Marine Brandweer

Onderstaand filmpje laat zien hoe Nerve Centre® wordt ingezet bij de Koninklijke Marine Brandweer in Den Helder. Betrokken personen worden opgeroepen en ook de brugwachter wordt geïnformeerd met betrekking tot de brandmelding; hij zorg ervoor dat de brug toegankelijk is op het moment dat de brandweer moet uitrukken.

Request demo

Contact our experts
directly

T (088) 6600333

Branches

  • Health Care
  • Industry
  • Miscellaneous
  • Office

Nerve Centre partners

Click on the logo for more information about that partner.