BHV-oproep

In geval van een calamiteit wordt een centraal alarmnummer gebeld. Dit nummer komt uit bij Nerve Centre, er wordt een duidelijke boodschap ingesproken waar de calamiteit heeft plaatsgevonden en wat er aan de hand is, waarna Nerve Centre belt naar de BHV-personen. Nerve Centre blijft de oproep herhalen totdat de juiste personen zijn bereikt via een spraakbericht en/of sms bericht. De ontvanger bevestigt zijn oproep en kan eventueel direct telefonisch overleggen met de andere leden van het crisisteam. Hierna (of tegelijkertijd) wordt het BHV-team van de locatie gebeld. Opgeroepen personen bevestigen hun oproep door een nummer te toetsen. Vind er geen bevestiging plaats dan gaat Nerve Centre de volgende persoon in de lijst bellen. Op de Nerve Centre console kan het verloop van de groepsalarmeringen worden gevolgd. Na afloop kan men door middel van een rapportage terugzien hoe het incident verlopen is.

Bekijk andere toepassingen

Nerve Centre-mockup-whitepaper bhv

Verhoog de effectiviteit van jouw BHV-organisatie

Wanneer je voor de uitdaging staat om de Bedrijfshulpverlening (BHV) processen te optimaliseren en te stroomlijnen, geeft deze whitepaper waardevolle inzichten en praktische informatie. Ontdek de oplossingen die de Nerve Centre Cloud BHV Module te bieden heeft:

  • Volledig Overzicht BHV-processen
  • Efficiënter Functioneel Beheer
  • Realtime Beschikbaarheidscontrole
  • Integratie met Diverse Systemen
Download whitepaper →