Gratis demo
Gratis demo

ZiROP

ZiROP: De Wet Toelating Zorginstellingen bepaalt dat ziekenhuizen een Ziekenhuis Rampen Opvang Plan moeten hebben. In een rampsituatie gaat het ziekenhuis van reguliere zorg naar zorg in een opgeschaalde situatie. Het ziekenhuis wordt in gereedheid gebracht voor de opvang voor een groot aantal slachtoffers. Nerve Centre speelt hierin een cruciale rol.

In geval van een grootschalige crisis of ramp is een gecoördineerde inzet van diensten en organisatie van verschillende disciplines van groot belang. Artsen, specialisten en andere functionarissen moeten zo snel mogelijk worden opgeroepen. De operatiekamers moeten worden vrijgemaakt voor de opvang van de slachtoffers en er moet voldoende capaciteit beschikbaar zijn op de IC-afdeling. Er mag geen tijd verloren gaan. Met behulp van Nerve Centre kunnen de juiste personen snel worden opgeroepen, kunnen de betrokken personen direct met elkaar communiceren via een conference call en kunnen de ambulances worden aangemeld bij het betreffende ziekenhuis. Op deze manier kunnen de gevolgen van een ramp worden beperkt.

Bekijk andere toepassingen

Klaar om aan de slag te gaan?

Wil je weten hoe we ook jouw organisatie kunnen helpen door gerichte alarmering en communicatie in crisissituaties?

Plan een gratis demo