terug naar vorige pagina

Albert Schweitzer Ziekenhuis

“DE ACCURATESSE VAN DE MEDEWERKERS IS OMHOOG GEGAAN”

Bij een grote calamiteit worden met spoed benodigde extra personeelsleden opgeroepen met Nerve Centre.

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis gebruikt Nerve Centre voor BHV en ZiROP; wat staat voor het Ziekenhuis Rampenopvangplan. Het ZiROP is bedoeld om slachtoffers bij een grote calamiteit of ramp op een efficiënte en gestructureerde manier op te vangen. De hiervoor met spoed benodigde extra personeelsleden worden opgeroepen middels Nerve Centre.

Maandelijks test het Albert Schweitzer Ziekenhuis Nerve Centre op vaste en onverwachte tijdstippen. Hierbij kan er gekozen worden tussen 1 of meerdere locaties. “Door het regelmatig testen is gebleken dat de accuratesse van de medewerkers omhoog is gegaan” zegt Johan van Pelt. Hij is vanuit ASZ als systeembeheerder telefonie, communicatie en veiligheid verantwoordelijk voor de implementatie en het beheer van Nerve Centre®.

“Voorheen was het Albert Schweitzer Ziekenhuis voor de zogenaamde GIP alarmeringen medegebruiker van een systeem dat eigendom was van de brandweer. Sinds de brandweer is gestopt met deze vorm van dienstverlening hebben we zelf een systeem aangeschaft, waarbij we hebben gekozen voor Nerve Centre. We gebruikten op een andere locatie al jaren lang een voorloper van Nerve Centre voor technische alarmen.”, aldus van Pelt.

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis is van plan Nerve Centre ook voor andere typen alarmering in te gaan zetten, zoals gebouwbeheer-alarmeringen, brandalarmering, verpleegoproepen en alarmering uit medische systemen.

Over Albert Schweizer Ziekenhuis: Sinds 1 januari 1999 is het Albert Schweitzer Ziekenhuis met vier locaties één van de grotere zorgaanbieders van Nederland. Op deze datum vond er een fusie plaats tussen het Drechtsteden Ziekenhuis en het Merwede Ziekenhuis, wat uiteindelijk resulteerde in het huidige Albert Schweitzer Ziekenhuis met vestigingen in Dordrecht (2), Zwijndrecht en Sliedrecht.

 

 

 

Demo aanvragen