terug naar vorige pagina

Erasmus Medisch Centrum

“NERVE CENTRE HEEFT ABSOLUUT DE AWARENESS VAN HET ZIROP VAN MEDEWERKERS VERGROOT.”

Het Erasmus MC gebruikt Nerve Centre® als ‘calamiteiten oproep systeem’.

Snel en tijdig informeren bij een groot incident is van levensbelang.

Het Erasmus MC gebruikt Nerve Centre® als ‘calamiteiten oproep systeem’. Snel en tijdig informeren van medewerkers bij een groot incident is van levensbelang. Nerve Centre® wordt daarom ingezet bij:

– Het oproepen van traumateams op de Spoedeisende Hulp;

– Het oproepen van intern/extern personeel bij rampen en calamiteiten (ZiROP).

Steven Hofdom, Crisiscoördinator van het Erasmus MC, vertelt dat het traumacentrum de verplichting heeft om medewerkers goed voor te bereiden op een ramp of crisis. In de dagelijkse praktijk komen grootschalige ongevallen nauwelijks voor. Dit heeft vanzelfsprekend consequenties voor de vaardigheden en competenties van werknemers tijdens een dergelijke situatie. Daarom zocht men een aantal jaren geleden naar een systeem waarbij dit uitgebreid kan worden getest zodat medewerkers weten hoe ze moeten handelen in een noodsituatie.

“Nerve Centre heeft absoluut de awareness van het ZiROP van medewerkers vergroot. Medewerkers zijn nu veel beter op de hoogte van wat hun taak is in geval van een calamiteit”

“Er wordt regelmatig geoefend”, aldus Steven Hofdom. “Elke maandag wordt het ZiROP-alarm getest en de verschillende afdelingen testen willekeurig zelf, om medewerkers ook scherp te houden. De organisatie wordt hiermee getoetst en je krijgt inzicht in de effectiviteit van de crisisorganisatie van het Erasmus MC.”

Zoals al eerder gezegd is spoedeisende inzet van personeel in de zorg vaak letterlijk van levensbelang. Dit geldt voor de dagelijkse gang van zaken, maar ook voor incidenten en calamiteiten waar men vaak niet op berekend is en welke onverwachts kunnen optreden.

Een voorbeeld hiervan is de inzet van Nerve Centre® bij het chloorincident in Spijkenisse (mei 2014). Er moest snel een grote groep medewerkers worden opgeroepen om hulp te kunnen verlenen aan het grote aantal kinderen dat zou worden binnengebracht. En dat is gelukt! (Overigens bleek het in de praktijk gelukkig mee te vallen, maar in de eerste paniek was het mogelijk snel grote groepen personeel te mobiliseren).

De komende jaren zal de toepassing van Nerve Centre® nog verder worden uitgebreid. Bijvoorbeeld voor het oproepen van BHV kan Nerve Centre® in de toekomst goed worden ingezet.

Over Erasmus MC: Een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs. Daarvoor staat het Erasmus MC. Baanbrekend werken, grenzen verleggen en voorop lopen. In onderzoek, onderwijs en zorg. Het Erasmus MC universitair medisch centrum in Rotterdam is het grootste ziekenhuis van de acht universitair medische centra van Nederland.

 

Demo aanvragen