Nerve Centre
Leestijd 2 min
16 januari 2024

Ontwikkelingen in telecom en de impact op alarmering en notificatie

Barbara Staat
Nerve Centre
Circle alarmering en notificatie in crisiscommunicatie

Met de voortdurende evolutie van telecomoplossingen worden organisaties geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en kansen, met name op het gebied van alarmering en notificatie in crisiscommunicatie. In deze blog richten we ons op drie belangrijke ontwikkelingen die de telecomsector transformeren: de verschuiving naar de cloud, het stijgende gebruik van MS Teams, en de overgang van vaste en DECT-telefonie naar mobiele oplossingen. 

Trend 1: Telefonie naar de cloud 

Ruim 95% van de organisaties kiest voor cloud telefonie, waarbij zelfs bestaande on-premise klanten grootschalig migreren naar de cloud, vaak in combinatie met de vervanging van on-premise telefooncentrales. 

Impact op alarmering 

 1. Geïntegreerd in UC Landschap: Alarmering en bereikbaarheid worden nu nog meer geïntegreerd in het Unified Communications (UC) landschap, met smartphones als centraal apparaat, zelfs voor BHV-oproepen. 

 2. Apart van UC-oplossingen: Sommige organisaties kiezen ervoor om alarmering los te koppelen van UC-oplossingen, wat uitdagingen met zich meebrengt zoals het doorsturen van telefoonnummers voor roulerende bereikbaarheid en de vervanging van DECT door mobiele oplossingen. 

Trend 2: Gebruik van MS Teams  

MS Teams wordt steeds populairder, maar de vraag rijst of het geschikt is voor alarmen en notificaties. Maar wat is de impact hiervan op alarmeren? 

Stellingen en Overwegingen 

 1. MS Teams voor Alarmen: Hoewel MS Teams veel gebruikt wordt, zijn er uitdagingen zoals het doorbreken van stilstand, het lokaliseren van personen en zorgen voor voldoende respons tijdens incidenten. 

 2. Walky Talky Functie: In MSTems is een walky talky functie beschikbaar, maar je moet je wel afvragen of dit werkt in stressvolle omstandigheden. 

 3. App-afhankelijkheid: Het gebruik van apps voor alarmering vereist aandacht voor gebruikersadoptie, compatibiliteit met iOS/Android, en het beheer van mobiele apparaten. 

MS Teams apps van derden en toekomstige ontwikkelingen 

Momenteel is er weinig bekend over MS Teams-apps van derden die inspelen op alarmeringsvraagstukken. Er wordt echter gewerkt aan log- en plotfunctionaliteiten in combinatie met alarmering in grote ziekenhuizen. 

Impact op het regelen van roulerende diensten  

Met de overgang naar cloud telefonie zijn traditionele PBX-functies, zoals handmatige gespreksdoorzetting, vervangen door flexibelere oplossingen.

In traditionele PBX-systemen zijn er mogelijkheden om dit in te regelen (programmeren) maar die functionaliteit ontbreekt vaak in de nieuwe telefonieoplossingen. Wanneer je dan te maken met: circulerende diensten (crisisdiensten van GGZ-instellingen, piketdiensten (waterschappen, gemeentes en veiligheidsregio's of off-hour service diensten (ICT service organisaties) moet hiervoor een additionele/complementaire oplossing voor worden bedacht.

De Nerve Centre Bereikbaarheidsdienst wordt hiervoor al in veel organisaties succesvol ingezet (NS, HHNK, Zorgboog, Teladoc Health en nog vele andere).

 

Trend 3: Overgang van vast/DECT naar mobiel 

Eén Toestel: Een verschuiving van vaste, DECT-, paging- en portofonieoplossingen naar een multifunctionele smartphone met aandacht voor (indoor) dekking.  

Impact op meldingen vanuit de Brandmeldcentrale en Man-Down Functionaliteit

Met de migratie van dect naar mobiel vervallen een aantal functies die voorheen wel mogelijk waren. Zo was het bijvoorbeeld mogelijk om berichten vanuit de Brandmeldcentrale via de dect server af te leveren op de dect toestellen. Deze functionaliteit is in de cloud een stuk lastiger.

Daarnaast heeft Dect heeft de mogelijkheid om Man-Down functionaliteit in te richten. Met de migratie van Dect naar mobiel vervalt deze functie en daarmee moeten organisaties opnieuw nadenken hoe zij deze mandown functionaliteit willen gaan inrichten.


Stelling en Overwegingen 

 1. Smartphones voor Alarm Notificaties: Hoewel het gebruik van smartphones voor alarmnotificaties haalbaar is, zijn er aandachtspunten zoals gebruikersadoptie, afhankelijkheid van besturingssystemen, en het belang van Mobile Device Management. 

 2. Hoe lever je een alarm af op een smartphone?

  Methoden: Traditionele methoden zoals bellen of sms'en worden aangevuld met moderne benaderingen, zoals het gebruik van Notification Receiver-apps die voldoen aan NEN2575. 

  Technologieën: Zowel iOS als het Android-platform worden gebruikt, met Socket voor interne wifi-netwerken en push-notificaties voor externe toegang. 

Conclusie 

De opkomst van nieuwe telecomoplossingen brengt zowel uitdagingen als kansen met zich mee voor alarmering en notificatie in crisiscommunicatie. Het is cruciaal voor organisaties om de juiste keuzes te maken, rekening houdend met de integratie van cloud telefonie, het gebruik van MS Teams en de overgang naar mobiele oplossingen. Een holistische aanpak, waarbij de behoeften van gebruikers, technologische mogelijkheden en veiligheidseisen in overweging worden genomen, is essentieel voor effectieve crisiscommunicatie in de moderne telecommunicatiewereld. 

Barbara Staat,
Nerve Centre
Barbara Staat is ruim 8 jaar in dienst van New Bridges en verantwoordelijk voor alle marketing en communicatie uitingen.