Alarmering via app

AppsAlarmering via App: Nerve Centre® wordt steeds vaker toegepast in combinatie met diverse smartphone en tablet App’s.

ALARMERING VIA APP: DE NERVE CENTRE® PERSONAL APP

De Nerve Centre® personal App, is de basis App die standaard bij de recipient plus licentie geleverd wordt. De gebruiker van deze App kan zich via de App aan- en afmelden. Ook kan de gebruiker contact informatie (zoals mobiele/vast-telefoonnummer, emailadressen, e.a.) toevoegen en wijzigen. Veel van onze klanten gebruiken deze App om zodoende hun medewerkers de mogelijkheid te geven zich aan- en af te melden in bepaalde oproepgroepen. Dit werkt zeer laagdrempelig en voorkomt om­slachtige aan- en afmeld procedures.

Deze App is beschikbaar op zowel Android, Windows als IOS smartphones. Deze App heeft wel IP-dekking (WiFi, 4G, 3G) nodig om te kunnen werken. Aan- en afmelden kan vanuit Nerve Centre® overruled worden.

ALARMERING VIA APP: DE NERVE CENTRE® NOTIFIER APP

Met de Nerve Centre® Notifier App kan een gebruiker alarmen ontvangen. Alarmen komen op een smartphone altijd door, ongeacht of de gebruiker in gesprek is. De gebruiker wordt dan gedwongen het gesprek te beëindigen, of te reageren op de alarmering. Het aantal reacties dat een gebruiker op een alarm kan geven, en de inhoud van deze reacties zijn door de klant flexibel op te geven. Zo kan de klant kiezen voor een reactie als “Ik kom”, “Ik kom niet” maar bijvoorbeeld ook voor “Accepteren”, “Negeren”, “Afwijzen”. Een alarm via de Notifier App blijft alarmeren tot de gebruiker een reactie heeft gegeven.

De App geeft de gebruiker/klant de mogelijkheid hem op verschillende manieren te configureren. Zo kan de alarmtoon ingesteld worden per type alarm. Ook kan trillen aan en uit gezet worden bij deze alarmen. Het grote voordeel van deze manier van alarmeren is dat u als klant meer controle heeft over het toestel waarop wordt gealarmeerd. Deze controle uit zich o.a. door de waarschuwing bij het wegvallen van IP signalering, de mogelijkheid om in tegenstelling tot SMS alarmering een reactie te kunnen ontvangen en daarmee eventueel een conferentie gesprek te initiëren, maar ook door de mogelijkheid alarmering uit of juist aan te zetten tijdens het opladen van het toestel.

De Notifier App wordt ondersteund op Android, IOS en Windows toestellen. De App is zo ontwikkeld dat hij ook alarmeert als het device geen IP-Dekking heeft. Dit maakt de App o.a. ook zeer geschikt als vervanger van In House Paging (IHP) installaties.

Brochure Nerve Centre APPs 

 

NC-Protect™

Zijn er in jouw bedrijf medewerkers die vaak alleen of onder risicovolle omstandigheden werken?

Dan komen de volgende uitdagingen je vast bekend voor:

 • Hoe bewaak ik de veiligheid van mijn medewerkers;​
 • Voldoe ik aan alle ethische en wettelijke verplichtingen en regelgeving;​
 • Hoe verhoog ik het vertrouwen van mijn medewerkers en daarmee de tevredenheid;​
 • Hoe kan ik kosten/fte’s besparen?

Denk daarbij aan bewakers die op ronde zijn, engineers die een controle ronde in een fabriek lopen of medewerkers die in een mogelijk gevaarlijke situatie moeten werken (in de zorg, industrie of bij de lokale overheid).

WAT KAN NC-PROTECT HIERIN VOOR JOU BETEKENEN?

NC Protect is een app waarmee een actuele smartphone een persoonlijk beveiliging device wordt: wanneer een mogelijk gevaarlijke situatie wordt waargenomen, start Nerve Centre op basis van het NC Protect signaal een alarm.

Bekijk hier de informatie over NC-Protect.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demo aanvragen

  Direct contact met
  onze experts

  T (088) 6600333

  Branches

  • Industrie
  • Kantoor
  • Onderwijs
  • Overheid
  • Overig
  • Zorg

  De voordelen

  • Voorkomt omslachtige aan- en afmeldprocedures (personal app)
  • Meer controle over het toestel waarop wordt gealarmeerd (Notifier App)
  • Volledige controle over een conferentiegesprek (Instant Conferencing App)

  Nerve Centre partners

  Klik op het logo voor meer informatie over betreffende partner.