terug naar vorige pagina

Smurfit kappa verlengt contract Nerve Centre

Mooi nieuws! Smurfit Kappa is sinds 2015 gebruiker van Nerve Centre en heeft onlangs het contract via onze partner Detron met 3 jaar verlengd! Smurfit Kappa zet Nerve Centre in voor proces– en calamiteitenalarmering.

Meer informatie? Bel 088 66 00 333 of per e-mail:
sales@nervecentre.nl 

Direct contact met
onze experts

T (088) 6600333