Wat is het?

Nerve Centre® is de complete oplossing voor calamiteiten- en incidentenbeheersing.

Tijdig de juiste mensen op de juiste plek, ongeacht waar ze zich op het moment van de oproep bevinden, leidt tot beperking van materiële schade en verlaging van kosten.

Door alle communicatie in urgente situaties snel en efficiënt af te handelen, wordt de schade in een zo vroeg mogelijk stadium voorkomen. Overigens wordt Nerve Centre® niet alleen ingezet bij het managen van calamiteiten en incidenten. Nerve Centre® is ook prima inzetbaar voor minder kritieke situaties.

In het filmpje hiernaast ziet u een duidelijk voorbeeld van hoe Nerve Centre® bij hogeschool Windesheim wordt ingezet voor verschillende toepassingen:

Demo aanvragen


  Nerve Centre wordt in de meeste gevallen gekoppeld op bestaande apparatuur zoals telefooncentrale, brandmeldcentrale, gebouwbeheerssysteem, contacten etc. waardoor u daarnaast geen grote investering hoeft te doen in geheel nieuwe apparatuur.

  Hoewel Nerve Centre® nog een relatief nieuw product is, heeft al een groot aantal bedrijven voor Nerve Centre® gekozen als de oplossing voor hun calamiteiten- en incidentenbeheersing. Door de grote flexibiliteit en uitgebreide configuratiemogelijkheden die Nerve Centre® biedt, zijn er vele toepassingsgebieden: in zowel de industrie, zorg, overheidsinstellingen en het onderwijs. Benieuwd wat Nerve Centre voor uw organisatie kan betekenen? Vraag dan een gratis demo aan!

  Toepassingen

  Of het nu gaat om een fabriek, gemeentehuis, ziekenhuis, hogeschool of kantoororganisatie: incidenten treden overal op en komen bijna altijd onverwacht.
  Goede communicatie is dan van groot belang en een efficiënt communicatieplatform speelt hierbij een cruciale rol. Selecteer uw branche en lees wat Nerve Centre® voor u kan betekenen.

  bekijk alle applicaties

  Voorbeeld case

  ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

  “DE ACCURATESSE VAN DE MEDEWERKERS IS OMHOOG GEGAAN”

  Het Albert Schweitzer Ziekenhuis biedt klinische- en basiszorg aan mensen in de regio Zuid-Holland zuid.

  UITDAGING
  Personeel snel op kunnen roepen bij rampen en BHV-gevallen.

  OPLOSSING
  Nerve Centre gebruiken voor ZiROP en BHV-alarmering om zo snel mogelijk de juiste personen op de gewenste plek te hebben bij rampen of calamiteiten. Personeelsleden weten direct wat er van hen wordt verwacht en de crisiscoördinator heeft direct een overzicht wie er wel/niet ter plaatse kan komen.

  bekijk meer cases

  Albert Schweitzer Ziekenhuis

  “DE ACCURATESSE VAN DE MEDEWERKERS IS OMHOOG GEGAAN”

  Bij een grote calamiteit worden met spoed benodigde extra personeelsleden opgeroepen met Nerve Centre.

  Het Albert Schweitzer Ziekenhuis gebruikt Nerve Centre voor BHV en ZiROP; wat staat voor het Ziekenhuis Rampenopvangplan. Het ZiROP is bedoeld om slachtoffers bij een grote calamiteit of ramp op een efficiënte en gestructureerde manier op te vangen. De hiervoor met spoed benodigde extra personeelsleden worden opgeroepen middels Nerve Centre.

  Maandelijks test het Albert Schweitzer Ziekenhuis Nerve Centre op vaste en onverwachte tijdstippen. Hierbij kan er gekozen worden tussen 1 of meerdere locaties. “Door het regelmatig testen is gebleken dat de accuratesse van de medewerkers omhoog is gegaan” zegt Johan van Pelt. Hij is vanuit ASZ als systeembeheerder telefonie, communicatie en veiligheid verantwoordelijk voor de implementatie en het beheer van Nerve Centre®.

  “Voorheen was het Albert Schweitzer Ziekenhuis voor de zogenaamde GIP alarmeringen medegebruiker van een systeem dat eigendom was van de brandweer. Sinds de brandweer is gestopt met deze vorm van dienstverlening hebben we zelf een systeem aangeschaft, waarbij we hebben gekozen voor Nerve Centre. We gebruikten op een andere locatie al jaren lang een voorloper van Nerve Centre voor technische alarmen.”, aldus van Pelt.

  Het Albert Schweitzer Ziekenhuis is van plan Nerve Centre ook voor andere typen alarmering in te gaan zetten, zoals gebouwbeheer-alarmeringen, brandalarmering, verpleegoproepen en alarmering uit medische systemen.

  Over Albert Schweizer Ziekenhuis: Sinds 1 januari 1999 is het Albert Schweitzer Ziekenhuis met vier locaties één van de grotere zorgaanbieders van Nederland. Op deze datum vond er een fusie plaats tussen het Drechtsteden Ziekenhuis en het Merwede Ziekenhuis, wat uiteindelijk resulteerde in het huidige Albert Schweitzer Ziekenhuis met vestigingen in Dordrecht (2), Zwijndrecht en Sliedrecht.

   

   

   

  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

  “DE EFFICIËNCY VAN DE ORGANISATIE IS BEHOORLIJK VERBETERD; WE MAKEN NU VEEL MINDER KOSTEN. DE MEDEWERKERS ZIJN VEEL SNELLER INGELICHT, NAMELIJK BINNEN 5 MINUTEN.  WE ZIJN HEEL TEVREDEN OVER HET SYSTEEM EN HEBBEN HET AL VAAK GEBRUIKT!”

  Het hoogheemraadschap gebruikt Nerve Centre® nu alleen nog voor gladheidbestrijding, maar er wordt gesproken om het alarmsysteem ook te gebruiken voor onder andere BHV oproepen

  NERVE CENTRE VOOR GLADHEIDSBESTRIJDING
  Voor deze overheidsinstantie staan algemeen belang en veiligheid voorop. Nerve Centre® wordt ingezet voor gladheidbestrijding. Het is belangrijk dat de medewerkers het weerbericht goed in de gaten houden en dat ze, indien nodig, binnen korte tijd andere medewerkers kunnen bereiken om de wegen te laten bestrooien. Voorheen had het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier daar coördinatoren voor die de medewerkers handmatig moesten opbellen. Door de reorganisatie die heeft plaatsgevonden bij het hoogheemraadschap werd alles heel anders ingedeeld en kregen ze minder leidinggevenden die deze coördinerende rol over konden nemen. De ICT afdeling ging zoeken naar een systeem dat met één druk op de knop veel medewerkers tegelijk in kan lichten. Het hoogheemraadschap kwam bij Nerve Centre® terecht en ging het systeem begin 2007 gebruiken.

  MEDEWERKERS BINNEN 5 MINUTEN INGELICHT
  René de Rijk, Cluster Hoofd Onderhoud Wegen, vertelt over het gebruik van Nerve Centre®: “Als we bijvoorbeeld ‘s avonds gaan strooien, spreken we van tevoren een bericht in en versturen dat naar de betreffende medewerkers die we in groepen hebben verdeeld. Het bericht luidt bijvoorbeeld –we gaan vanavond om 7 uur beginnen met strooien- . Met een druk op de knop worden zo’n 20 mensen ingelicht die het ook weer kunnen bevestigen. Wij zien achter de computer wie er heeft gereageerd. Het is belangrijk dat we zowel overdag als in de nacht het weerbericht goed in de gaten houden. ’s Nachts kan het zo zijn dat we als het glad is een bericht inspreken en direct aan de slag moeten.”

  Over HHNK: Het hoogheemraadschap is een overheidsinstantie met een democratisch gekozen bestuur en een eigen belastingsysteem. De bestuurlijke organisatie van het hoogheemraadschap is te vergelijken met een gemeente. Het grote verschil is dat het hoogheemraadschap een begrensde, functionele taak heeft: water beheren, water keren, zorgen voor een goede waterkwaliteit en wegen beheren

   

   

  (meer…)

  Erasmus Medisch Centrum

  “NERVE CENTRE HEEFT ABSOLUUT DE AWARENESS VAN HET ZIROP VAN MEDEWERKERS VERGROOT.”

  Het Erasmus MC gebruikt Nerve Centre® als ‘calamiteiten oproep systeem’.

  Snel en tijdig informeren bij een groot incident is van levensbelang.

  Het Erasmus MC gebruikt Nerve Centre® als ‘calamiteiten oproep systeem’. Snel en tijdig informeren van medewerkers bij een groot incident is van levensbelang. Nerve Centre® wordt daarom ingezet bij:

  – Het oproepen van traumateams op de Spoedeisende Hulp;

  – Het oproepen van intern/extern personeel bij rampen en calamiteiten (ZiROP).

  Steven Hofdom, Crisiscoördinator van het Erasmus MC, vertelt dat het traumacentrum de verplichting heeft om medewerkers goed voor te bereiden op een ramp of crisis. In de dagelijkse praktijk komen grootschalige ongevallen nauwelijks voor. Dit heeft vanzelfsprekend consequenties voor de vaardigheden en competenties van werknemers tijdens een dergelijke situatie. Daarom zocht men een aantal jaren geleden naar een systeem waarbij dit uitgebreid kan worden getest zodat medewerkers weten hoe ze moeten handelen in een noodsituatie.

  “Nerve Centre heeft absoluut de awareness van het ZiROP van medewerkers vergroot. Medewerkers zijn nu veel beter op de hoogte van wat hun taak is in geval van een calamiteit”

  “Er wordt regelmatig geoefend”, aldus Steven Hofdom. “Elke maandag wordt het ZiROP-alarm getest en de verschillende afdelingen testen willekeurig zelf, om medewerkers ook scherp te houden. De organisatie wordt hiermee getoetst en je krijgt inzicht in de effectiviteit van de crisisorganisatie van het Erasmus MC.”

  Zoals al eerder gezegd is spoedeisende inzet van personeel in de zorg vaak letterlijk van levensbelang. Dit geldt voor de dagelijkse gang van zaken, maar ook voor incidenten en calamiteiten waar men vaak niet op berekend is en welke onverwachts kunnen optreden.

  Een voorbeeld hiervan is de inzet van Nerve Centre® bij het chloorincident in Spijkenisse (mei 2014). Er moest snel een grote groep medewerkers worden opgeroepen om hulp te kunnen verlenen aan het grote aantal kinderen dat zou worden binnengebracht. En dat is gelukt! (Overigens bleek het in de praktijk gelukkig mee te vallen, maar in de eerste paniek was het mogelijk snel grote groepen personeel te mobiliseren).

  De komende jaren zal de toepassing van Nerve Centre® nog verder worden uitgebreid. Bijvoorbeeld voor het oproepen van BHV kan Nerve Centre® in de toekomst goed worden ingezet.

  Over Erasmus MC: Een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs. Daarvoor staat het Erasmus MC. Baanbrekend werken, grenzen verleggen en voorop lopen. In onderzoek, onderwijs en zorg. Het Erasmus MC universitair medisch centrum in Rotterdam is het grootste ziekenhuis van de acht universitair medische centra van Nederland.

   

  Luxor Theater Rotterdam

  EÉN SYSTEEM VOOR 2 LOCATIES WAAR IEDEREEN VAN OP AAN KAN”

  Voor de gebruiker een eenvoudige oplossing waardoor je veilig bent.

  Voordat Nerve Centre® in gebruik werd genomen waren er veel verschillende systemen naast elkaar nodig om het theater veilig te maken. Dat bracht grote risico’s mee en gaf veel onduidelijkheid bij medewerkers en vrijwilligers. Daarom ging men op zoek naar een systeem waarbij alles kon worden geïntegreerd in één oplossing.  “Nerve Centre® is actief zonder dat mensen er erg in hebben”, vertelt Arie Bronkhorst, technisch beheerder van het Luxor Theater. “We hebben nu één systeem voor 2 locaties waar iedereen van op aan kan. Wij zijn er erg blij mee”.

  Nerve Centre® wordt ingezet voor verschillende doeleinden; zo wordt bijvoorbeeld een alarmering gestart wanneer er een storing is in de lift, er kunnen BHV-ers worden opgeroepen, maar ook bij een grote brand waarbij een ontruiming noodzakelijk is verloopt de alarmering via Nerve Centre®. Medewerkers krijgen een bericht op hun mobiele telefoon en kunnen met elkaar communiceren. “Mocht er een brand uitbreken tijdens een voorstelling, dan is snelheid geboden en dat is met behulp van dit systeem mogelijk. Iedereen weet binnen korte tijd wat er van hem of haar verwacht wordt. Gelukkig heeft zo’n situatie zich nog niet voorgedaan, maar het geeft een veilig gevoel dat het goed geregeld is. En gezien het feit dat het Luxor Theater een van de meest toonaangevende theaters van Nederland is, is het waarborgen van de veiligheid van medewerkers en bezoekers van groot belang”, aldus Arie Bronkhorst.

  Over het Luxor Theater: In 2001 werd op de Kop van Zuid onder aan de Erasmusbrug een nieuw Luxor Theater gebouwd, ontworpen door architect Peter Wilson. Het theater in het centrum, dat zou sluiten, bleef ook open, waardoor de twee theaters tegenwoordig het ‘oude’ en ‘nieuwe’ Luxor Theater worden genoemd. Het Oude Luxor theater heeft ruim 900 zitplaatsen, het nieuwe Luxor Theater heeft er ruim 1500. Het biedt toegankelijke voorstellingen in de genres musical, cabaret, dans, opera, show, theaterconcerten, toneel- en jeugdvoorstellingen. In de typisch Rotterdamse organisatie (direct, open en informeel) werken ongeveer 50 vaste medewerkers, 50 oproepkrachten en 70 vrijwilligers.