Wat is het?

Nerve Centre® is de complete oplossing voor calamiteiten- en incidentenbeheersing.

Tijdig de juiste mensen op de juiste plek, ongeacht waar ze zich op het moment van de oproep bevinden, leidt tot beperking van materiële schade en verlaging van kosten.

Door alle communicatie in urgente situaties snel en efficiënt af te handelen, wordt de schade in een zo vroeg mogelijk stadium voorkomen. Overigens wordt Nerve Centre® niet alleen ingezet bij het managen van calamiteiten en incidenten. Nerve Centre® is ook prima inzetbaar voor minder kritieke situaties.

In het filmpje hiernaast ziet u een duidelijk voorbeeld van hoe Nerve Centre® bij hogeschool Windesheim wordt ingezet voor verschillende toepassingen:

Demo aanvragen

Nerve Centre wordt in de meeste gevallen gekoppeld op bestaande apparatuur zoals telefooncentrale, brandmeldcentrale, gebouwbeheerssysteem, contacten etc. waardoor u daarnaast geen grote investering hoeft te doen in geheel nieuwe apparatuur.

Hoewel Nerve Centre® nog een relatief nieuw product is, heeft al een groot aantal bedrijven voor Nerve Centre® gekozen als de oplossing voor hun calamiteiten- en incidentenbeheersing. Door de grote flexibiliteit en uitgebreide configuratiemogelijkheden die Nerve Centre® biedt, zijn er vele toepassingsgebieden: in zowel de industrie, zorg, overheidsinstellingen en het onderwijs. Benieuwd wat Nerve Centre voor uw organisatie kan betekenen? Vraag dan een gratis demo aan!

Toepassingen

Of het nu gaat om een fabriek, gemeentehuis, ziekenhuis, hogeschool of kantoororganisatie: incidenten treden overal op en komen bijna altijd onverwacht.
Goede communicatie is dan van groot belang en een efficiënt communicatieplatform speelt hierbij een cruciale rol. Selecteer uw branche en lees wat Nerve Centre® voor u kan betekenen.

bekijk alle applicaties

Voorbeeld case

ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis biedt klinische- en basiszorg aan mensen in de regio Zuid-Holland zuid.

UITDAGING
Personeel snel op kunnen roepen bij rampen en BHV-gevallen.

OPLOSSING
Nerve Centre gebruiken voor ZiROP en BHV-alarmering om zo snel mogelijk de juiste personen op de gewenste plek te hebben bij rampen of calamiteiten. Personeelsleden weten direct wat er van hen wordt verwacht en de crisiscoördinator heeft direct een overzicht wie er wel/niet ter plaatse kan komen.

bekijk meer cases

Albert Schweitzer Ziekenhuis

Sinds 1 januari 1999 is het Albert Schweitzer Ziekenhuis met vier locaties één van de grotere zorgaanbieders van Nederland. Op deze datum vond er een fusie plaats tussen het Drechtsteden Ziekenhuis en het Merwede Ziekenhuis, wat uiteindelijk resulteerde in het huidige Albert Schweitzer Ziekenhuis met vestigingen in Dordrecht (2), Zwijndrecht en Sliedrecht.

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis gebruikt Nerve Centre voor BHV en ZiROP; wat staat voor het Ziekenhuis Rampenopvangplan. Het ZiROP is bedoeld om slachtoffers bij een grote calamiteit of ramp op een efficiënte en gestructureerde manier op te vangen. De hiervoor met spoed benodigde extra personeelsleden worden opgeroepen middels Nerve Centre. Maandelijks test het Albert Schweitzer Ziekenhuis Nerve Centre op vaste- en onverwachte tijdstippen. Hierbij kan er gekozen worden tussen 1 of meerdere locaties. “Door het regelmatig testen is gebleken dat de accuratesse van de medewerkers omhoog is gegaan” zegt Johan van Pelt. Hij is vanuit ASZ als systeembeheerder telefonie, communicatie en veiligheid verantwoordelijk voor de implementatie en het beheer van Nerve Centre®.

“Voorheen was het Albert Schweitzer Ziekenhuis voor de zogenaamde GIP alarmeringen medegebruiker van een systeem dat eigendom was van de brandweer. Sinds de brandweer is gestopt met deze vorm van dienstverlening hebben we zelf een systeem aangeschaft, waarbij we hebben gekozen voor Nerve Centre. We gebruikten op een andere locatie al jaren lang een voorloper van Nerve Centre voor technische alarmen.”, aldus van Pelt.

“DE ACCURATESSE VAN DE MEDEWERKERS IS OMHOOG GEGAAN”

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis is van plan Nerve Centre ook voor andere typen alarmering in te gaan zetten zoals gebouwbeheer-alarmeringen, brandalarmering, verpleegoproepen en alarmering uit medische systemen.

 

Bidvest Deli XL

Vijftien regionale distributiecentra en een hoofdvestiging in Ede: Theo Venhorst heeft een uitgestrekt werkterrein als manager Facilitaire Zaken & Gebouwen bij Bidvest Deli XL, totaalleverancier voor horeca, zorg- en cateringbranche. In 2013 stapte het bedrijf voor de alarmering van de noodorganisatie over op Nerve Centre, een efficiënt systeem dat is gekoppeld aan de alarmservicecentrale van Trigion.

GOEDE ERVARING MET NERVE CENTRE®

In 2012 gingen we op zoek naar één systeem dat de alarmering voor alle distributiecentra en de hoofdvestiging garandeert.” Legt Venhorst uit. Op de hoofdvestiging in Ede is Nerve Centre al langere tijd in gebruik. Venhorst over de toepassing in Ede: “Deli XL heeft veel toeleveranciers. Als we bestellingen binnenkrijgen, moeten wij deze verzamelen en klaarmaken voor verder transport naar onze klanten. Ook versturen we de vers orders door naar onze productiebedrijven. Ontstaat ergens in het traject een storing, dan staan die productiebedrijven te wachten op de orders die ze moeten produceren. Moeten we ze allemaal bellen, dan zijn we zo een halve dag verder. Met Nerve Centre sturen we met één druk op de knop aan iedereen dezelfde informatie. Naar aanleiding van de goede ervaringen in Ede is Nerve Centre ook op de noodorganisatie toegepast.”

“We begonnen met het definiëren van de calamiteitcategorieën: Mens, Gebouw, Product en Transport. Stel dat een werknemer in het magazijn zijn been breekt, dan moeten de bedrijfshulp­verleners in actie komen. Op een kleine vestiging kun je roepen wat er aan de hand is. In een magazijn van dertigduizend vierkante meter lukt dat niet en moet je de calamiteit een naam geven. BHV zegt te weinig, dus hebben we de categorie Mens in het leven geroepen. Rijdt een vorkheftruck tegen een stelling aan en gaat die dwars door een gevel heen, dan gaat het om de categorie Gebouw.

“NERVE CENTRE® IS ZEKER EEN AANRADER. HET WERKT FEILLOOS. ALS JE HET GOED GEBRUIKT VOORKOMT HET DE MOGELIJKE ERNSTIGE GEVOLGEN VAN CALAMITEITEN”

Glas in de babymelk is een calamiteit in de categorie Product. En belandt een vrachtauto in een sloot, dan moeten de betreffende vestigingen weten dat hun producten ernstig vertraagd zijn. Vandaar de categorie Transport.”

Gelukkig heeft Deli XL maar weinig met calamiteiten te maken. “Afgelopen jaar roken medewerkers een gaslucht in het koelcentrum. Ze dachten dat het freon was. Na een oproep vanuit Nerve Centre hebben de BHV’ers alle benodigde stappen gezet: de deuren geopend, het gebouw ontruimd, de gasafsluiter dichtgedraaid. Achteraf bleek het rioolputje te stinken, dus er was niets ernstigs aan de hand.Maar het heeft wel aangetoond dat het systeem goed werkt.”

Theo Venhorst: “Nerve Centre is zeker een aanrader. Het werkt feilloos. Als je het goed gebruikt, voorkomt het de mogelijk ernstige gevolgen van calamiteiten.”

Dit artikel is een verkorte weergave van het interview met Theo Venhorst, manager Facilitaire Zaken & Gebouwen bij Bidvest Deli XL voor het Vakblad Veiligheid van NIBHV. Wilt u het volledige artikel lezen, kijk dan hier .

Theo Venhorst

Damen Naval

Damen Schelde Naval Shipbuilding (Damen Naval) is onderdeel van de Damen Shipyards Group. Het bedrijf heeft met meer dan 30 werven en gerelateerde bedrijven over de hele wereld een leidende positie in de modulaire scheepsbouw. Damen Naval heeft Nerve Centre® aangeschaft voor het genereren van BHV-oproepen op drie van haar Nederlandse locaties door middel van voice- en tekstberichten. Extra uitdaging in dit project was het verbeteren van de bereikbaarheid (en daarmee ook de veiligheid) van de medewerkers binnen in de schepen. Door een speciale uitbreiding zijn de medewerkers in de in aanbouw zijnde schepen zelfs onder het wateroppervlak bereikbaar.

WAAROM AANGESCHAFT
Damen Naval maakte gebruik van een piepersysteem dat ingezet werd voor BHV-oproepen. Dit systeem was dusdanig verouderd dat het niet goed meer functioneerde. In maart 2008 heeft Damen Naval daarom Nerve Centre aangeschaft. Qua functionaliteit deels vergelijkbaar met het vorige systeem, maar Nerve Centre biedt veel meer mogelijkheden. Medewerkers kunnen nu veel sneller opgeroepen worden, omdat alles ingedeeld is in groepen (bijvoorbeeld een groep BHV brandalarm). Bij alle groepen zijn bepaalde medewerkers ingedeeld, zodat met één druk op de knop de juiste mensen worden gealarmeerd. Zo kan Damen Naval dus in één keer één of meerdere groepen tegelijkertijd van informatie voorzien.

ELKE MAANDAG TESTSESSIE
Damen Naval roept voornamelijk de BHV’ers op via Nerve Centre. Dat kan voor een klein ongeval zijn, maar ook voor een complex geval zoals een brand, een complete ontruiming of een bommelding. In die situaties worden de BHV’ers ingeschakeld om een locatie te ontruimen. Ook kunnen de beveiligingsmedewerkers de productieleiding van een locatie oproepen. Elke maandag houdt Damen Naval een testsessie met Nerve Centre. Er wordt dan een oproep verstuurd naar alle BHV groepen. Arnold van Sluijs, Health, Safety & Environment coördinator, vertelt hierover: “We hebben drie verschillende locaties onderverdeeld in meerdere BHV-groepen. Elke groep wordt apart opgeroepen. Vanaf de betreffende locatie roept de beveiliging de verschillende groepen op door een boodschap in te spreken. Dit wordt een keer herhaald en dan wordt er gevraagd om te bevestigen met een hekje. Vervolgens kijken we in het systeem van Nerve Centre hoe de respons is geweest en die is tot nu toe heel goed! Ook hebben we een testsessie gedaan waarbij we een aantal BHV’ers echt hebben opgeroepen en we hebben gezien dat ze dan ook daadwerkelijk in actie komen!”

 

Erasmus Medisch Centrum

Een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs. Daarvoor staat het Erasmus MC. Baanbrekend werken, grenzen verleggen en voorop lopen. In onderzoek, onderwijs en zorg. Het Erasmus MC universitair medisch centrum in Rotterdam is het grootste ziekenhuis van de acht universitair medische centra van Nederland.

Het Erasmus MC gebruikt Nerve Centre® als ‘calamiteiten oproep systeem’. Snel en tijdig informeren van medewerkers bij een groot incident is van levensbelang. Nerve Centre® wordt ingezet bij:

– Het oproepen van traumateams op de Spoedeisende Hulp;

– Het oproepen van intern/extern personeel bij rampen en calamiteiten (ZiROP).

Steven Hofdom, Crisiscoördinator van het Erasmus MC vertelt dat het traumacentrum de verplichting heeft om medewerkers goed voor te bereiden op een ramp of crisis. In de dagelijkse praktijk komen grootschalige ongevallen nauwelijks voor. Dit heeft vanzelfsprekend consequenties voor de vaardigheden en competenties van werknemers tijdens een dergelijke situatie. Daarom zocht men een aantal jaren geleden naar een systeem waarbij dit uitgebreid kan worden getest zodat medewerkers weten hoe ze moeten handelen in een noodsituatie.

“Nerve Centre heeft absoluut de awareness van het ZiROP van medewerkers vergroot. Medewerkers zijn nu veel beter op de hoogte van wat hun taak is in geval van een calamiteit”

“Er wordt regelmatig geoefend”, aldus Steven Hofdom. “Elke maandag wordt het ZiROP-alarm getest en de verschillende afdelingen testen willekeurig zelf, om medewerkers ook scherp te houden. De organisatie wordt hiermee getoetst en je krijgt inzicht in de effectiviteit van de crisisorganisatie van het Erasmus MC.”

Zoals al eerder gezegd is spoedeisende inzet van personeel in de zorg vaak letterlijk van levensbelang. Dit geldt voor de dagelijkse gang van zaken, maar ook voor incidenten en calamiteiten waar men vaak niet op berekend is en welke onverwachts kunnen optreden.

Een voorbeeld hiervan is de inzet van Nerve Centre® bij het chloorincident in Spijkenisse (mei 2014). Er moest snel een grote groep medewerkers worden opgeroepen om hulp te kunnen verlenen aan het grote aantal kinderen dat zou worden binnengebracht. En dat is gelukt! (Overigens bleek het in de praktijk gelukkig mee te vallen, maar in de eerste paniek was het mogelijk snel grote groepen personeel te mobiliseren).

De komende jaren zal de toepassing van Nerve Centre® nog verder worden uitgebreid. Bijvoorbeeld voor het oproepen van BHV kan Nerve Centre® in de toekomst goed worden ingezet.