De noodknop wordt ingedrukt om een alarm te starten

Noodoproepsysteem

Nerve Centre® is een noodoproepsysteem voor het oproepen en informeren van personen in geval van calamiteiten, incidenten, storingen en andere spoedeisende situaties.

Wanneer een medewerker in gevaar is en de noodknop wordt ingedrukt, start Nerve Centre het juiste scenario om personen op te roepen die hulp kunnen bieden.