Critical Communication

Critical Communication

Nerve Centre® is een oplossing voor critical communication waarbij groepen personen in geval van een incident of calamiteit snel opgeroepen kunnen worden en met elkaar kunnen communiceren.

Critical Communication