Ordina Vertis

“NERVE CENTRE® GEEFT BETER INZICHT IN HOE DE CALL VERLOOPT”

Ordina Vertis, een ICT dienstverlener met ASP als specialiteit, kocht Nerve Centre voor het automatisch oproepen van systeembeheerders bij storingen aan de server waarvoor zij geconsigneerd zijn. 

MEER FLEXIBILITEIT EN MOGELIJKHEDEN
Ordina maakte voorheen gebruik van eigen software en zelf ingekochte semafoons. De software zocht uit wie er opgepiept moest worden. Semafoons werden vaak doorgegeven aan een andere persoon als diegene dienst had. Ook was er geen rooster voorhanden zoals bij Nerve Centre wel het geval is. Michiel Helder, projectleider van de monitoring en beheertools, vertelt over de oude situatie: “De medewerkers liepen niet graag rond met zowel een GSM als een semafoon op zak en bovendien zijn semafoons duur. We waren dus op zoek naar een kostenbesparend product dat tegelijkertijd meer flexibiliteit en mogelijkheden heeft.”

Michiel Helder vertelt over Nerve Centre: “Nerve Centre geeft beter inzicht in het verloop van de call en geeft ook een duidelijke planning van wat er gaat gebeuren. We kunnen nu controleren wat er met een oproep gebeurt en dat kon eerst niet. Voorheen moest je zoeken waar een probleem vandaan kwam en nu zie je dat heel overzichtelijk in het programma. In die zin is de efficiency van het bedrijf zeker verbeterd. Daarbij verloopt het mensen oproepen zelf ook een stuk soepeler. Medewerkers lieten eerst namelijk soms hun semafoon ergens liggen of reageerden niet direct, maar nu met een GSM, moeten ze de oproep wel beantwoorden.”

Ordina gebruikt Nerve Centre dagelijks, er gaan ongeveer vijf calls per dag uit. Op het moment dat een server niet meer bereikbaar is of een netwerkverbinding niet meer werkt, wordt er een alarm verzonden naar Nerve Centre door het monitoringsysteem van Ordina. Nerve Centre wordt ook gebruikt voor eenvoudige zaken zoals applicaties die niet goed werken of systemen waarvan de opslagruimte vol raakt. Dan verstuurt Nerve Centre calls naar de bijbehorende beheerdiscipline. Het doel is vooral schade te voorkomen en problemen op te lossen voordat de klant daar last van heeft, zodat Ordina afspraken met de klant goed kan nakomen. Nerve Centre wordt het meest ingezet om buiten kantooruren mensen op te roepen wanneer een systeem niet meer naar behoren functioneert. Michiel Helder vertelt: “Nerve Centre werkt prima. De medewerkers zijn erg blij dat ze niet meer met een semafoon rond hoeven te lopen en wij hebben veel meer inzicht in hoe de calls verlopen.”

Over Ordina: Ordina Oracle Solutions is met ruim 400 specialisten een toonaangevende speler in de Nederlandse markt.

Demo aanvragen