Cases

Albert Schweitzer Ziekenhuis

“DE ACCURATESSE VAN DE MEDEWERKERS IS OMHOOG GEGAAN”

UITDAGING
Personeel snel op kunnen roepen bij rampen en BHV-gevallen.

OPLOSSING
Nerve Centre gebruiken voor ZiROP en BHV-alarmering om zo snel mogelijk de juiste personen op de gewenste plek te hebben bij rampen of calamiteiten. Personeelsleden weten direct wat er van hen wordt verwacht en de crisiscoördinator heeft direct een overzicht wie er wel/niet ter plaatse kan komen.

Lees meer over deze case

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

“DE EFFICIËNCY VAN DE ORGANISATIE IS BEHOORLIJK VERBETERD; WE MAKEN NU VEEL MINDER KOSTEN. DE MEDEWERKERS ZIJN VEEL SNELLER INGELICHT, NAMELIJK BINNEN 5 MINUTEN. WE ZIJN HEEL TEVREDEN OVER HET SYSTEEM EN HEBBEN HET AL VAAK GEBRUIKT!”

UITDAGING
Om snel en effectief medewerkers in te lichten over eventuele strooiacties in Noord-Holland. Dit kan zowel ’s nachts als overdag zijn.

OPLOSSING
Met Nerve Centre® zijn de medewerkers die opgeroepen kunnen worden in groepen ingedeeld. Via het computersysteem zijn ze in een keer op te roepen. Het hoogheemraadschap kan nu binnen 5 minuten 20 of meer medewerkers inlichten over strooiacties. Op de computer kunnen ze precies zien wie er heeft gereageerd.

Lees meer over deze case

Erasmus Medisch Centrum

“NERVE CENTRE HEEFT ABSOLUUT DE AWARENESS VAN HET ZIROP VAN MEDEWERKERS VERGROOT.”

UITDAGING
Medewerkers goed kunnen voorbereiden op een crisis en het snel oproepen van traumateams of personeel bij calamiteiten.

OPLOSSING
Nerve Centre® maakt het mogelijk om medewerkers snel op te roepen bij grootschalige calamiteiten. Ook is het mogelijk realistisch te oefenen zodat parate kennis getoetst en opgefrist blijft. Door middel van rapportages kan dit worden geëvalueerd en waar nodig actie worden ondernomen. Medewerkers zijn zich meer bewust van het ZIROP en weten in geval van een calamiteit hoe te handelen. Artsen en hulpverleners zijn snel ter plaatse; dit kan mensenlevens redden.

Lees meer over deze case
Luxor

Luxor Theater Rotterdam

“EÉN SYSTEEM VOOR 2 LOCATIES WAAR IEDEREEN VAN OP AAN KAN”

UITDAGING
Het integreren van verschillende systemen om de veiligheid in zowel het oude als het nieuwe Luxor Theater te waarborgen.

OPLOSSING
Nerve Centre® wordt ingezet voor telefonische alarmen: liftstoring, brandmelding, kassaoverval en sabotage van de inbreekinstallatie. Daarnaast wordt het gebruikt om groepen personen op te roepen in geval van een calamiteit.

Lees meer over deze case
BHV-oproepen en brandalarmen

Scania

“NERVE CENTRE IS BEHEERTECHNISCH EEN STUK GEBRUIKSVRIENDELIJKER EN HET IS BETER TE ONDERHOUDEN”

UITDAGING
Scania ging op zoek naar een nieuw systeem dat beheer technisch een stuk gebruiksvriendelijker was.

OPLOSSING
Scanis gebruikt Nerve Centre onder andere voor bedrijfsongevallen, bijvoorbeeld medewerkers die zich verwonden of brandmeldingen. Nerve Centre wordt bij Scania het meest ingezet voor BHV-oproepen.

Lees meer over deze case

Ordina Vertis

“NERVE CENTRE® GEEFT BETER INZICHT IN HOE DE CALL VERLOOPT”“NERVE CENTRE® GEEFT BETER INZICHT IN HOE DE CALL VERLOOPT”

UITDAGING
Nerve Centre wordt ingezet voor het automatisch oproepen van systeem-beheerders bij storingen aan de server waarvoor zij geconsigneerd zijn.

OPLOSSING
Nerve Centre stuurt een alarm naar het monotoringsysteem van Ordina als bijvoorbeeld een server niet meer bereikbaar is of een netwerkverbinding niet meer werkt. Er wordt een call verzonden naar de beheerdiscipline als een applicatie niet meer goed werkt, zoals systemen waarvan de opslagruimte vol raakt. Met Nerve Centre voorkomt Ordina schade en lost men problemen op voordat de klant daar last van heeft. Op deze manier kan Ordina afspraken met de klant goed nakomen. Ook kan Nerve Centre buiten kantooruren mensen oproepen als een systeem niet meer naar behoren functioneert.

Lees meer over deze case

Wavin (voorheen Dion)

“ER KAN ZICH VANDAAG OF MORGEN EEN VEEL ERNSTIGER INCIDENT VOORDOEN EN DAT WILLEN WE NATUURLIJK VOORKOMEN; MET NERVE CENTRE KAN DAT!”

UITDAGING
Medewerkers die alleen werken op het bedrijventerrein extra veiligheid te bieden met een persoonsbeveiligingsfunctie.

OPLOSSING
Met Nerve Centre kunnen de mensen die alleen werken gebruik maken van een alarmknop op hun toestel in geval van nood.
De mensen die alleen werken op het bedrijventerrein zijn beveiligd. Als er iets met ze gebeurt, hoeven ze alleen op de alarmknop te drukken. Tevens zit er een functie op het telefoontoestel om een alarm te verzenden als de persoon niet meer beweegt.

Lees meer over deze case

Gemeente Maassluis

“DE ALARMERING VAN DE BHV-ERS EN EBHO-ERS WAS NAAR ONS IDEE ONVOLDOENDE EN DAAROM WAREN WE OP ZOEK NAAR EEN EFFECTIEF ALARMERINGSSYSTEEM”

UITDAGING
De interne alarmering naar de BHV’ers en alle andere medewerkers verbeteren voor bepaalde calamiteiten of ontruimingsacties.

OPLOSSING
Nerve Centre biedt veel mogelijke scenario’s om ontruimingsacties te laten slagen en andere calamiteiten onder controle te hebben. Alle medewerkers zijn met één druk op de knop gealarmeerd in verschillende situaties. Met de speciale drukknop achter de balie worden de medewerkers goed beschermd en worden vervelende incidenten voorkomen.

Lees meer over deze case

Damen Naval

“MET ÉÉN DRUK OP DE KNOP WORDEN DE JUISTE MENSEN GEALARMEERD”

UITDAGING
Extra uitdaging in dit project was het verbeteren van de bereikbaarheid (en daarmee ook de veiligheid) van de medewerkers binnen in de schepen.

OPLOSSING
Nerve Centre biedt de mogelijkheid mensen in groepen in te delen voor alle soorten calamiteiten. Met de groepsindeling kunt u bij calamiteiten snel de juiste mensen oproepen. Voor Damen Schelde Naval Shipbuilding is dat een groot voordeel omdat het meerdere locaties betreft met verschillende productiehallen.

Lees meer over deze case

Harskamp

“DE CAPACITEIT VAN DE SCHIETBANEN IS DE LAATSTE JAREN ZO GEGROEID DAT JE HET NIET MEER AFKON MET ÉÉN TELEFOONTJE. WE HEBBEN GEZOCHT NAAR EEN APPLICATIE DIE DAT WEL AANKAN. NERVE CENTRE KAN DAT EN WORT NU GEBRUIKT BIJ ALLE SCHIETBANEN MET VASTE INFRA”

UITDAGING
Infanterie Schietkamp de Harskamp zocht naar een goed alarmeringssysteem om veel mensen bij verschillende schietbanen en de interne brandweercentrale in één keer op te roepen.

OPLOSSING
Nerve Centre die tientallen schietbanen tegelijk kan alarmeren in geval van calamiteiten. Medewerkers en interne brandweercentrale zijn met Nerve Centre snel gealarmeerd. De schade verminderd hierdoor en de schietsessies kunnen zoveel mogelijk doorgaan.

Lees meer over deze case

Hogeschool Windesheim

“NERVE CENTRE BIEDT ONS MEER MOGELIJKHEDEN”

UITDAGING
Hogeschool Windesheim zocht een modern oproepsysteem dat in geval van nood groepen mensen kan alarmeren.

OPLOSSING
Nerve Centre® wordt ingezet om BHV-oproepen en brandalarmen op de terreinen van Hogeschool Windesheim te managen. Ook wordt Nerve Centre ingezet voor temperatuurbewaking in de koelcellen en serverruimte. Medewerkers worden nu sneller en beter gealarmeerd bij BHV- en brandalarmen. Ook wordt er schade voorkomen in de serverruimte en in de koelcellen.

Lees meer over deze case

Schouwburg Almere

“DE BRANDWEER GAF ONS EEN COMPLIMENT VOOR DE SNELLE REACTIE! WE HEBBEN HET SYSTEEM AL VERSCHILLENDE KEREN GEBRUIKT EN ZIJN ER ELKE KEER WEER BLIJ MEE”

UITDAGING
Effectief te kunnen handelen bij calamiteiten in het theatergebouw.

OPLOSSING
Automatisch alarmeren bij een brand. Er zijn 650 brandmelders door heel de schouwburg die aan Nerve Centre gekoppeld zijn. Medewerkers zijn sneller gealarmeerd en sneller ter plaatse om effectief te kunnen handelen tijdens een brand.

Lees meer over deze case