Branches

Industrie

Omdat woonwijken zich steeds vaker direct buiten de hekken van de industriecomplexen beginnen, wonen veel mensen letterlijk onder de rookpluimen van de plaatselijke industrie. Als zich in zulke gebieden een calamiteit voordoet, kan dat ook voor de directe omgeving, waaronder de omwonenden, enorme gevolgen hebben. Ook in de fabrieken zelf kunnen medewerkers te maken krijgen met omstandigheden die (zeer) gevaarlijk kunnen zijn, zoals het vrijkomen van bepaalde stoffen, ongelukken met machines of het onwel worden in situaties waar een werknemer alleen aan het werk is.
De juiste mensen op het juiste moment ingezet… Dit geldt zeker ook binnen de industrie. Wat zijn de gevolgen van een stilstaande assemblagelijn of het moeten terugroepen van een product dat niet veilig is? Er moet snel gehandeld worden, anders kunnen de gevolgen enorm zijn.
Communicatie is dan van groot belang… Soms zelfs van levensbelang! Nerve Centre® zorgt ervoor dat de schade wordt beperkt door snel de juiste mensen te informeren.

Lees meer over deze branche

Kantoor

Nerve Centre is prima op zijn plaats in een Enterprise. De toepassingsmogelijkheden zijn dan ook heel divers. Koppelingen met de brandmeldcentrale en het automatisch oproepen van BHV-ers leveren een enorme bijdrage aan de veiligheid van bezoekers en personeel. Maar ook de bewaking van de temperatuur in de serverruimte, overwerkbeveiliging, bediening van toegangspoorten en dergelijke zijn allemaal mogelijk.

Lees meer over deze branche

Onderwijs

In de onderwijssector is de afgelopen jaren nogal wat veranderd. Na universiteiten en hogescholen zijn in de afgelopen jaren ook voortgezet en primair onderwijs steeds bedrijfsmatiger gaan werken. De veranderde onderwijswereld en het toegenomen besef van de reële kans op calamiteiten leiden ertoe dat veiligheid hoog op de agenda staat bij bestuurders. En of het nu gaat om een medewerker die onwel wordt of het ontruimen van een campus met 18000 studenten; Nerve Centre meldt direct de juiste boodschap (aard en locatie van het incident) aan de juiste personen en/of groepen. Bij een snelle en volledige informatievoorziening kan er adequaat gereageerd worden, bijvoorbeeld middels een door Nerve Centre automatisch opgezette conference call. Nerve Centre maakt gebruik van de bestaande infrastructuur voor telefonie, branddetectie en ICT etc. Ook als er meerdere panden en/of locaties dienen te worden voorzien van Nerve Centre, wordt er met een enkele Nerve Centre installatie volstaan.

Lees meer over deze branche

Overheid

Gemeentelijke overheden zijn voortdurend in beweging. Naast herindelingen, burgers die mondiger worden en een blijvende bezuinigingsdruk, zetten ook diverse incidenten de gemeentelijke overheden in de schijnwerpers. Mede door de gebeurtenissen in Enschede, Volendam en Apeldoorn is het besef gegroeid dat de verantwoordelijkheid voor veiligheid en rampenplannen serieus genomen moeten worden. Gemeenten zijn echter niet alleen naar hun burgers toe zorgplichtig als het gaat om veiligheid. Ze zijn tevens werkgever en ook uit die rol vloeien allerlei veiligheidsvraagstukken voort.

Lees meer over deze branche

Zorg

Omdat zorginstellingen een grote verantwoordelijkheid hebben voor patiënten, bewoners en eigen personeel, heeft het voorkómen van incidenten hoge prioriteit. Persoonlijk leed, maar ook materiële schade kan beperkt of zelfs voorkomen worden als er een systeem aanwezig is waarbij de alarmering bij calamiteiten en incidenten snel en efficiënt verloopt.

Lees meer over deze branche

Overig

Nerve Centre is in vele branches toegepast. Van defensie tot en met publieksattracties en van kleine tot zeer grote organisaties.

Lees meer over deze branche