Lora

Lora

Nerve Centre® past perfect in het LoRa concept als application server. Alle denkbare endpoints zijn via Nerve Centre® te ontsluiten, waarbij actuele alarmen en gegevens direct kunnen worden gemeld aan de juiste persoon of groepen personen.