terug naar vorige pagina

Nerve Centre® en LoRa : de ideale combinatie voor IoT – Internet of Things

Nerve Centre® past perfect in het LoRa concept als application server. Alle denkbare endpoints zijn via Nerve Centre® te ontsluiten, waarbij actuele alarmen en gegevens direct kunnen worden gemeld aan de juiste persoon of groepen personen.

Wat is LoRa?

LoRa is een afkorting voor  Long Range. LoRa is dé ontwikkeling die past binnen IoT: internet of things. Hierbij moet men denken aan (grote aantallen) kleine apparaatjes die hun data kunnen verzenden via een LPWAN: een low-power Wide Area Network, ook wel LoRaWAN genoemd. De sensoren en monitoring apparaten heten ‘End-nodes’. Kenmerkend is dat een End-node weinig stroom verbruikt, kleine datapakketjes verstuurt over een relatief grote afstand naar een LoRa netwerk. Voorbeelden: een sensor die meet of de verlichting van een lichtboei het doet; een sensor die waterstanden, temperaturen etc. kan doorsturen; een gasdetector; een bewegingssensor; een alarmdrukknop; smart-building toepassingen etc. Sensoren kunnen zo efficiënt worden gemaakt dat ze in sommige gevallen jaren kunnen functioneren met 1 batterij of kleine zonnecel.

Hoe ziet de LoRa architectuur er uit?

Deze figuur laat zien welke componenten het LoRa concept vormen

LORA

End Nodes (of Endpoints) zijn de reeds genoemde sensoren waarvan er al zeer veel beschikbaar zijn op de markt. Deze Endpoints communiceren naar Gateways.

Gateway: Gateways zijn in staat om voor vele duizenden endpoints connectiviteit te bieden naar een LoRa netwerk. Gateways worden geplaatst binnen een afstand van enkele kilometers van Endpoints. Gateways zijn de toegang naar een LoRa netwerk waarvan de Network Server de routering verzorgt.

De Network Server in een LoRa netwerk zorgt onder andere voor routering tussen Endpoints en Application servers. Als een bericht van een Endpoint door diverse gateways wordt opgevangen, zorgt de netwerk server er voor dat deze ontdubbeld worden. Ook de communicatie van applicaties richting endpoints wordt door de netwerk server gerouteerd.

Application Servers: een application server is verbonden op een LoRa netwerk en biedt de daadwerkelijke applicatie die de gegevens van en naar endpoints verwerkt. Nerve Centre® is als alarmeringsserver een voorbeeld van een Application Server.

Wie bieden LoRa netwerken aan?

Er zijn nu al in Nederland diverse aanbieders van LoRa netwerken. Sommige aanbieders bieden alleen dekking in een deel van Nederland, bijv. in Amsterdam. Anderen zoals KPN met LoraWan bieden landelijk dekking waarbij er theoretisch 100% dekking is. Ook zijn er aanbieders die wel de netwerk server aanbieden, maar waarbij de klant zelf gateways kan plaatsen. Voor grote aantallen endpoints op een afgebakend gebied kan dat aantrekkelijk zijn omdat er niet per endpoint  hoeft te worden betaald, maar per gateway, ongeacht of die gateway duizenden endpoints bedient. Dit wordt private LoRa genoemd en wordt bijvoorbeeld door MCS aangeboden.

Wat kan Nerve Centre® met LoRa?

Nerve Centre® is een application server binnen LoRa. Zowel private LoRa als (bijv. KPN) LoRaWAN gebruikers kunnen Nerve Centre® gebruiken om gegevens van endpoints telefonisch, via SMS of via een app beschikbaar te krijgen. Belangrijker nog: Nerve Centre® is in staat om gegevens te monitoren en te reageren op triggers door het uitvoeren van  Nerve Centre® scenarios.

Voorbeelden:

  • Honderden sensoren in een grote fabriek sturen gegevens en alarmtriggers naar Nerve Centre®. Bijvoorbeeld bij overschrijding van een temperatuurniveau in een opslagtank worden de juiste medewerkers direct via een spraakbericht opgeroepen.
  • Een grote organisatie besluit honderden lichtboeien uit te rusten met een sensor. Als een lichtboei een storing heeft wordt de juiste serviceorganisatie in de betreffende regio telefonisch gealarmeerd.
  • Een waterleidingbedrijf wil haar regionale servicemonteurs direct in een groepsgesprek laten plaatsen zodra er een paniekknop wordt ingedrukt op 1 van de tientallen locaties waar men werkzaam kan zijn.

 

Lora
Direct contact met
onze experts

T (088) 6600333