terug naar vorige pagina

De Nerve Centre Bereikbaarheidsmodule voor een gegarandeerde bereikbaarheid

MET DE BEREIKBAARHEIDSMODULE IS UW ORGANISATIE VIA ÉÉN INGANG BEREIKBAAR

Voor diverse organisaties is het van belang dat een wisselende groep medewerkers via een algemeen bekende ingang te bereiken is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan IT-serviceorganisaties, triage medewerkers in de GGZ, crisisdiensten, specialisten in ziekenhuizen en waakdiensten bij waterschappen. Met de Nerve Centre bereikbaarheidsmodule is uw organisatie via één ingang bereikbaar.

Nerve Centre van New Bridges is naast een oplossing voor het alarmeren, informeren en communiceren in geval van calamiteiten, incidenten en verstoringen, tevens een standaard Bereikbaarheidsmodule. Deze module zorgt ervoor dat telefoongesprekken, email of sms-berichten gerouteerd worden naar de medewerker van dienst. De module wordt ondersteund door een roosterapplicatie waarin deze medewerkers ingepland kunnen worden of door een App waarmee medewerkers zichzelf in en uit dienst kunnen schakelen. Beide opties altijd met de centrale controle dat de dienst altijd bemenst is.

Onderdelen van deze module zijn:

  • User Management
  • Groep en rooster management
  • Media Library
  • Bereikbaarheidsmodule
  • Statistieken en rapporten

Usermanagement

In de gebruikersmodule worden zowel ‘functioneel beheerders’ als ‘eindbestemmingen’ (de medewerkers) beheerd.

 

Groep- en roostermanagement

Medewerkers voor een bepaalde dienst worden gegroepeerd. Een groep medewerkers kan via een rooster opgeroepen worden of als gehele groep. De roostermodule bevat diverse controlemechanismen; bijvoorbeeld dat er altijd minimaal één medewerker is ingeroosterd.

Media Library

De media library bevat audiobestanden die op een bepaalde dienst geactiveerd kunnen worden. Bijvoorbeeld een melding met actuele informatie.  Hiermee wordt de “klant” snel geïnformeerd, en hoeft niet doorgeschakeld te worden naar een medewerker.

In deze module kunnen ook ad hoc teksten ingesproken worden.

 

Bereikbaarheidsmodule

In de bereikbaarheidsmodule komen alle onderdelen samen. Hier worden o.a. de openingstijden ingesteld en wordt de ingang (een telefoonnummer of email adres) gekoppeld aan een groep medewerkers. Ook kunnen hier de audiobestanden gekoppeld worden die actuele informatie bevatten.

Tevens kan hier het telefoonnummer en emailadres van de roostermaker gekoppeld worden. Zodoende krijgt deze persoon automatisch een melding wanneer het rooster de komende 48 uur niet volledig gevuld is.

De bereikbaarheidsmodule kan ook ondersteund worden door gebruik van apps waarmee medewerkers zich zelfstandig aan- en af kunnen melden.

Rapportage en Statistieken

Vanzelfsprekend bevat deze oplossing uitgebreide vormen van rapportage. Zo kunnen de diensten historisch uitgedraaid worden zodat ook de salariëring correct kan plaatsvinden.

Voorbeelden van Klanten die de bereikbaarheidsmodule al gebruiken

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over de mogelijkheden? Kijk op www.nervecentre.nl of maak een afspraak met Danny of Barbara 088 66 00 333

De Nerve Centre® BEREIKBAARHEIDSMODULE voor gegarandeerde bereikbaarheid. 

Direct contact met
onze experts

T (088) 6600333